HeR ÇoCuK BiR ÇiÇeKTiR

E-VV

Y
İSİMLER SAYFASI

Yağan yağmur, kar, yağış
Yağış yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı; yağmur
Yağız koyu buğday rengi, esmer
Yağızalp esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızer esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağıztekin esmer ve biricik; yağız şehzade
Yağmur havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması Sonucu yere düşen su damlacıkları; Oğuz beylerinden biri
Yalaz ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz
Yalazalp yalımlı yiğit,yalım gibi yiğit
Yalazay yalımlı Ay, parıldayan Ay, alevli Ay
Yalçın düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
Yalçıner sarp yiğit, dik yiğit
Yalçınkaya çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya
Yalçuk parlayan, Ay; evren; elçi
Yalgın ılgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
Yalım ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
Yalın çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalınalp katışıksız yiğit, sade yiğit
Yalınç içine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan
Yalkın yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
Yalman düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
Yaltıray parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan Ay
Yalvaç Tanrı'nın habercisi, Tanrı elçisi
Yamaç dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman işbilir, kurnaz, becerikli
Yamaner işbilir yiğit, becerikli yiğit
Yamanöz becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse
Yamansoy işbilir bir soydan gelen
Yankı sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yarkın Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek
Yaşa hiç ölmez, ölmez yaşamını sürdürür
Yaşar yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider
Yaşın ışık, yıldırım, şimşek
Yavuz çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yavuzalp korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzcan yürekli, korkusuz kimse
Yavuzer korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzsoy korkusuz soy, yürekli soydan kimse, yaman bir soydan gelen kimse
Yeler rüzgar gibi yiğit
Yeltekin rüzgar gibi ve tek olan; yel gibi şehzade
Yenal yenerek al
Yener oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yenerol üstün gelen ol, üstün gel
Yengi üstün gelme, yenme, utku, zafer
Yenisey Orta Asya'nın en büyük ırmaklarından birinin adı
Yeter (artık çocuk istemeyenler son çocuklarına verirler) yeterli, yetişir
Yetkin yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
Yetkiner yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit
Yıldıralp korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldıray parıldayan Ay, ışık saçan Ay
Yıldırer korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldırım büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik Boşalması, şimşek; Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt'ın adından
Yıleri yılın yiğidi (mecaz olarak) o yıl doğan erkek çocukların en yiğidi
Yılmaz hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yiğitalp yiğitler yiğidi, erler eri
Yiğitcan güçlü ve yürekli kimse
Yiğiter güçlü ve yürekli erkek
Yinanç inanılan şey, inanç
Yolaç gidilecek bir çığır yarat
Yönal belli bir yana doğru dön
Yönder önde giden kimse, önder
Yönel belli bir yana doğru dön
Yöntem bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
Yörük hayvancılıkla geçinen göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse
Yurday yurdun Ay'ı yurda Ay olan kimse
Yurdaer yı-urda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdahan yurda kağan olan kimse
Yurdaışık yurda ışık olan kimse
Yurdakul yurda hizmet eden, yuurda kul olan kimse
Yurdal "yurt kazan" anlamında
Yurdaşen yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan
Yurdun yurda ait olan
Yurduşen ülkesi, yurdu şen kimse
Yurtseven ülkesini, yurdunu sever.
Yüce yüksek, büyük, erişimez, ulu
Yücealp büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit
Yüceer erişimez yiğit, ulu yiğit
Yücel yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, Büyük ol, ulu ol
Yücelen yükselen, ulaşılmazlaşan, ululaşan, yüceleşen
Yücelt yüce bir duruma getir, yüceleşmesini sağla, yükselt, ululaştır, Erişilmez kıl
Yücelten yüce, ulu bir duruma getiren, ululaştıran, yükselmesini sağlayan Yükselten, erişilmezleştiren, ulaşılmaz kılan
Yücesan erişilmezleşmiş ad, ulu ad
Yücesoy erişilmezleşmiş soy, ulu soy
Yücetekin ulu ve biricik; ulu şehzade
Yüksel yükseklere çık, yücel; ilerle
Yükselen yükseklere çıkan; ilerleyen

Bugün 27 ziyaretçi (155 klik) kişi burdaydı!
SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan!
Zirve100 En iyi
Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 En iyi

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Site içeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan sitemiz sorumlu kılınamaz.

Reklamı Kapat
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=