HeR ÇoCuK BiR ÇiÇeKTiR

E-E

 

E
İSİMLER SAYFASI

Ece (öz Türkçe "eçü") ulu, ana, ileri gelen, başkan kraliçe, XIV Yüzyılda yaşamış bir türk komutanı, ağa, arkadaş, erkek kardeş
Ecebay varlıklı ve ulu kişi
Ecer güzel, yeni acar
Ecevit afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz
Edgü iyi
Edgüalp iyi ve yiğit, iyi yiğit
Edgüer iyi kimse, iyi er, iyi yiğit
Edis değerli, ulu yüce, yüksek
Ediz değerli, ulu, yüce, yüksek
Efe özellikle Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı
Efekan yiğit bir soydan gelen
Ege ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
Egemen yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan Sürdüren, üstün, sözünü, geçiren
Eğilmez hiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen
Eke usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki
Ekemen açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse, eke
Eken toprağa tohum atan serpen
Ekener toprağa tohum serpen kimse
Ekin tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman Oluncaya değin aldığı duruma verilen ad
Ekiner tarımla uğraşan kimse
Elbek il beyi, ellerin beyi
Elbir uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan
Elçin deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği
Eldem sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse
Elgin evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, Gurbetçi, elsever
Elgün kamu, herkes
Emek bir işinyapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun Ve özenli çalışma, çaba harcama
Emre dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, Türk ozanı Yunus'un adlarından biri
Enç güvenilir kimse, erinçli kişi
Ener en yiğit, en er kişi
Engin yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş
Enginalp engin yiğit
Enginer engin yiğit, engin er, engin kimse
Enginsoy geniş soy
Enginsu ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz
Engiz ağaç filizi
Engür hepsinden gür olan
Enmutlu herkezden mutlu olan
Er erkek, yiğit, kahraman, yürekli, yetenekli, rütbesiz asker
Eracar güçlü er gürbüz kimse
Erakalın alnı açık yiğit, ak alınlı kimse
Erakıncı akıncı yiğit, akıncı asker
Eralkan al kanlı yiğit
Eralp yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
Eraltay Altay dağlarından gelmiş yiğit
Eran yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma
Erandaç başkasından anı kalmış yiğit
Eranıl yiğit olarak anılasın
Eray ay gibi yiğit
Eraydın aydın yiğit aydınlık yiğit
Erbaşat egemen olan yiğit
Erbatur yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır
Erbay yiğit ve zengin kimse
Erben "ben yiğidim, ben erim, yiğit ben'im
Erberk sağlam, yiğit, sert yiğit
Erbey yiğit bey
Erbil bir zamanlar Hakkari'de egemen olmuş Erbil atabeylerinin adı
Erbilek yiğit bilekli, bükülmez bilekli
Erbilen bilgili, yiğit, bilen er
Erbilir bilen kimse, bilgili ve yiğit
Erbuğ yiğitler başı, komutan
Erbuğa boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa
Ercan yiğit can, yiğit ve can kimse
Erce yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Erçelik çelik gibi yiğit, çelik er
Erçetin sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er
Erçevik canlı, hareketli yiğit
Erçin yiğit, er
Erda bkz. Erdağ
Erdağ dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdal yiğit ve dal gibi
Erdem iyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer Niteliklerin genel adı
Erdemalp erdemli yiğit
Erdemer erdemli yiğit
Erdemir demir gibi yiğit, güçlü yiğit
Erden el değmemiş, insan eli değmemiş
Erdenalp el değmemiş yiğit
Erdenay el değmemiş Ay, erken doğan ay
Erdener el değmemiş yiğit
Erdeniz el değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz
Erdi ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin
Erdik ulaştık, yetiştik, kavuştuk, eriştik
Erdilek erken dilenen şey
Erdim "Tanrı yolunda ermiş durumuna geldim" "eriştim" "olgunlaştım" Anlamında
Erdin ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
Erdinç dinç yiğit
Erdoğ erken doğ, yiğit doğ
Erdoğan erken doğmuş olan, er olarak, yiğit olarak doğmuş olan Doğuştan er
Erdoğdu yiğit olarak doğdu, erken doğdu
Erdöl erkek çocuk
Erdölek ağırbaşlı, yiğit, uslu yiğit
Erdur yiğit kal
Erduran duran, yaşayan yiğit
Erduru katışıksız er, duru er
Erek ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
Ereken vaktinden önce eken, erken eken
Erel yiğit el
Erem olurunu bildirme işi, onaşma, pelin
Eren kendiniTanrı'ya adamış kimse, ermiş kimse, babayiğit Bahadır, yiğit
Erenalp ermiş yiğit
Erenay hem Tanrı'ya ermiş hem Ay gibi güzel kimse
Erencan ermiş kimse, ermiş can
Erenel ermiş el, yiğit el
Erener ermiş yiğit
Erengüç ermiş ve güçlü kimse
Erenöz özü ermiş kimse
Erensoy ermiş soy, yiğit soy
Erensü ermiş asker, yiğit subay
Erentürk Tanrı'ya ermiş Türk, eren Türk yiğit Türk
Erenuluğ ermiş ve ulu kimse
Erer erşir, yiğit er, yiğit erkek
Erez buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
Ergener henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit
Ergi iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma
Ergican istenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can Kendisine kavuşulmuş can
Ergil er ile ilgili
Ergin olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
Erginalp yetişkin yiğit
Erginay yetişmiş, olgunlaşmış, ve Ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş Ay
Erginbay erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin
Ergincan olgunlaşmış kimse
Erginer yetişmiş, olgunlaşmış er.
Erginsoy ergin bir hale gelmiş soy
Ergisoy sitediğine ulaşmış soydan olan kimse
Ergökmen gök yüzlü ve sarışın erkek
Ergör erken gör
Ergüç güçlü er, erkek ve güçlü
Ergüder başka erleri güdecek denli yiğit
Ergül erken açan gül, geç değil erken gül, er gül, yiğit ve gül gibi kimse
Ergüleç güler yüzlü kimse, güleç yiğit
Ergülen gülen er, mutlu kmse
Ergün erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
Ergüneş erken doğan güneş
Ergüvenç güvenç olan kimse, güvenilir er
Erhan yiğit han, er han
Erışık yiğit ışık
Eriker ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit
Erim bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
Erimer sevilen kimse, muştu olan er
Erinç mutluluk içinde yaşama, dirlik
Erinçer mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek
Eriş ("erişmek"ten buyruk) ulaş, yetiş
Erişen olgunlaşan, erginleşen, ulaşan, yetişen
Erişken erişkin
Eriz yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
Erizgi
akıllı kimsei zeki erkek
Erk yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
Erkal yiğit kal
Erke işe çevrilebilen güç,
Erkel güçle ilgili, güçsel
Erker güçlü erkek, güç sahibi kimse
Erkınay çalışkan kimse
Erkış erken gelen kış
Erkin istediği gibi davranabilen, özgür
Erkiner istediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit
Erkmen güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
Erkoç yiğit koç, koç gibi erkek
Erkoçak eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er
Erkol güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol
Erksal güç Sal, güç gönder
Erksan güç sahibi ün, güçlü ad
Erksoy güçlü soy
Erksun güç ver güç sun
Erktin güçlü ruh
Erkul yiğit kul, yiğit kimse
Erkunt sağlam er, dayanıklı er
Erkurt yiğit kurt
Erkut uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
Erkutay yiğit, uğurlu ve Ay gibi kimse
Erkutlu uğurlu yiğit, kutlu yiğit
Erlaçin sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek
Erman er kişi, yiğit kişi
Ermutlu mutluluk içinde yaşayan er
Eroğan yiğit barış tanrısı, güçlü er
Eroğul yiğit oğul
Eroğuz iyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek Gürbüz erkek
Erol yiğit ol, erkek ol, er ol
Erolan yiğit olan, erkek olan, er olan
Erozan yiğit ve şair kimse, yiğit şair
Eröz özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse
Ersal erkenden gönder, erken salıver
Ersan yiğit ünlü, er sanlı
Ersay yiğit olarak saygı göster
Ersayın saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse
Ersel yiğit sel
Ersen sen ersin, sen yiğitsin
Ersev erkek ol ve sev, erken sev
Erseven erken seven kimse, yiğit kimse
Ersevin erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin
Ersezen vaktinden önce sezen kimse
Ersezer erken sezer, vaktinden önce sezer
Ersin "yiğitsin" "erkeksin" erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
Erson "son yiğit, son erkek" anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad
Ersoy erkek soy, yiğit soy
Ersöz yiğit sözü
Ersun erken sun, vaktinden önce sun
Ersungur yiğit ve doğan gibi yırtıcı
Ersü yiğit asker, yiğit subay
Erşan yiğit, ünlü, yiğit şanlı
Erşen şen, yiğit, şen erkek.
Ertan Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
Ertana XIV. Yüzyılda Orta Anadolu'da kendi adını taşıyan bir beylik kuran kimse
Ertaş yiğit ve taş gibi sağlam kimse
Ertay yiğit tay
Ertaylan yiğit ve uzun boylu kimse
Erte sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı
Ertek yiğit, ve tek er,
Ertekin yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
Ertem bkz. Erdem
Erten erkek tenli
Ertöz yiğit ve cevherli kimse
Ertuğ sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit.
Ertuğrul doğru ve yiğit kimse, Seçuklular'ın uç beyi ve Osmanlı İmparatoluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin babası
Ertuna yiğit Tuna Irmağı
Ertunca yiğit Tunca ırmağı
Ertuncay yiğit ve tunçtan yapılmış Ay
. Ertunç tunçtan yapılmış, sağlam, yiğit erkek
Ertunga erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, Alpertunga olarak da bilinir.
Ertün akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri
Ertürk yiğit Türk, erkek Türk
Ertüz yiğit ve adaletli
Ertüzün düzgün er, yiğit ve düzgün kimse
Erülgen ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit
Erün yiğit diye tanınan, ünlü yiğit
Erünal yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al.
Erüstün üstün yiğit
Eryalçın çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse
Eryaman her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit
Eryavuz çok sert yiğit, yavuz erkek
Eryılmaz hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit
Eryiğit yiğit erkek
Esen hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
Esendemir sağlıklı ve demir gibi
Esenel sağlıklı yiğit
Esener sağlıklı yiğit
Esentürk sağlıklı Türk
Eser yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
Esin tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey
Esiner sabah yeli gibi talı ve yiğit kimse, esin veren kimse
Eskin yel, sert esen yel
Eskinalp sert esen yel gibi yiğit
Esmen esen yel gibi kimse
Eti M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu'da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
Etiz yüce, yüksek, değerli
Evin buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak Başağı, ürün
Evre bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
Evren var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya
Evrensel dünya ölçüsünde olan
Evrim ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
Eylem belli bir erekle ve yöntemle yapılan iş, etkili davranış
Ezdi "ezmek" eylemini yaptı, ezip geçti, yendi
Ezgi kulağa hoş gelen ve belli bir kurala göre oluşturulan Sesler dizisi, melodi
Ezgü hiçbir kötü yanı bulunmayan, iyi
Bugün 19 ziyaretçi (173 klik) kişi burdaydı!
SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan!
Zirve100 En iyi
Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 En iyi

YASAL UYARI : Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Site içeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan sitemiz sorumlu kılınamaz.

Reklamı Kapat
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=